Ostre napady dny

Poza ostremi napadami dny cierpią chorzy na stałe bóle stawowe, nasilające się od czasu do czasu. W zajętych sta­wach i ich okolicy wytwarzają się złogi, które zniekształcają kończyny. Pojawieniu się złogów może nie towarzyszyć ból ani też inne dolegliwo­ści. Złogi moczanowe  tworzą się nietylko w stawach, spostrzega się je w tkance podskórnej, mięśniowej, kaletkach maziowych i t. d. Złogi te pojawiają się w postaci tworów gu­zowatych różnych wielkości. Zazwyczaj małe guzki białawe, przeświecaj-jące przez skórę, spostrzega się na obrąbku małżowiny ucha,

Cb się tyczy innych postaci klinicznych dny, to wskazać należy na dnę przewlekłą zniekształcającą, przebiegającą z niewiełkiemi złogami i zniekształceniami małych stawów (postać asteniczna).    Wreazcie na uwagę zasługują zmiany w narządach wewnętrznych.     Najwybitniejszą rolę odgrywają tu nerki. W przypadkach dny, w których poza napadami chorzy czują się dobrze, nerki zazwyczaj zmianom nie ulegają. Dopiero wówczas,  kiedy spostrzegamy  mniejsze  lub  większe złogi  moczanowe (tophi arthritici)  w nożnych okolicach ciała, a zatem w przypadkach przebiegających bardziej przewlekle, możemy mieć również do czynienia z uszkodzeniem nerek.