Zatrzymanie moczu w organizmie

Wspominaliśmy już, że przyczyną powstawania dny jest niedo­stateczne wydzielanie z ustroju kwasu moczowego. Pozostaje jednak nierozstrzygnięta kwestja, co właściwie powoduje owe zatrzymanie tego związku.  Dawne stanowisko G a r r o d a, wg.  którego kwas moczowy nie mógł być W dostatecznej mierze usuwany przez nerki, upadło. Obec­nie bardziej prawdopodobne jest stanowisko tych badaczy, którzy uwa­żają, źe w skazie moczanowej mamy cło czynienia ze wzrnoźonem za­trzymywaniem soli wapniowych kwasu moczowego przez tkanki chorego ustroju. Wskazują oni przedewszystkiern na tkankę łączną pochodzenia rnezenchymalnego. Udział nerek w zatrzymywaniu kwasu moczowego nie może być brany pod uwagę, gdyż nawet osoby chore na nerki, a nie cierpiące na skazę moczanową lepiej wydzielają sole kwasu moczowego, Wprowadzone dożylnie, niż chorzy dnawi ze zdrowemu nerkami.